بررسی اثرات رکود ساخت و ساز بر معاملات مسکن

بررسی اثرات رکود ساخت و ساز بر معاملات مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

بررسی فایل های نقلی عرضه شده به بازار فروش مسکن حکایت از سالخوردگی اغلب این آپارتمان ها دارد؛ موضوعی که نشان می دهد دامنه انتخاب خانه اولی ها در بازار مسکن شب عید بسیار محدود است.

به گزارش اخبار ساختمان، یک برآورد غیررسمی از تعداد خانه های خالی در پایتخت نشان می دهد احتمالا این تعداد به نیم میلیون واحد مسکونی می رسد. اما آیا بر اساس این فرضیه، تهران دیگر نیازی به تخریب و نوسازی ندارد؟ پاسخ منفی است و گواه و اثبات این مدعا که حجم ساخت و ساز موردنیاز شهر تهران در هر ماه ۶۵۰۰ واحد است، سالخوردگی واحدهایی از محدوده متراژی نقلی ها در عرضه هفته ها و شاید ماه های اخیر است.

بررسی آپارتمان های فروشی تا ۵۰ مترمربع فایل شده در بازار مسکن حکایت از آن دارد که اغلب این فایل ها سن بنای بیش از ۱۵ سال دارد و بقیه واحدها نیز عمدتا میانسال هستند.

خرید آپارتمان نوساز و کلیدنخورده از گروه کم متراژها در شرایط فعلی بازار بسیار دشوار است و این در حالی است که همواره نیمی از متقاضیان مسکن تمایل دارند آپارتمان هایی از این گروه سنی را خریداری کنند تا بتوانند سال ها بدون دغدغه تبدیل به احسن در آن ساکن شوند.

اما به دلیل رکود شدید ساخت و ساز، تولید و به تبع آن عرضه آپارتمان های نقلی به بازار مسکن کم شده و در نتیجه خریداران برای یافتن آپارتمان های در استطاعت با مضیقه مواجه هستند.

 

قیمت آپاتمان های کوچک متراژ در پایتخت
محدوده متراژ سن بنا قیمت هر متر مربع
بزرگراه محلاتی - احمدی 44 1 43 میلیون و 190 هزار تومان
نامجو - کاوه غربی 50 16 50 میلیون تومان
هنگام - نعمت زاده 45 25 47 میلیون و 770 هزار تومان
شهران - کوهسار 45 9 104 میلیون و 450 هزار تومان
دلاوران - تکاوران 48 15 56 میلیون و 250هزار تومان
سبلان شمالی - شجاعی 48 8 58 میلیون و 330 هزار تومان
پیروزی - پاسدار گمنام 50 نوساز 46 میلیون تومان
بزرگراه رسالت - رویان 43 7 59 میلیون و 530 هزار تومان
شمس آباد - شهید کرد 50 4 90 میلیون تومان
نیروی هوایی - خیابان اول 50 14 66 میلیون تومان
سهروردی - اندیشه 42 20 88 میلیون و 100 هزار تومان
جشنواره - احسان 47 7 60 میلیون و 630 هزار توماندنیای اقتصاد

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman