راه اندازی سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی شهرها

راه اندازی سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی شهرها
Facebook Twitter LinkedIn

۱۷:۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام راه اندازی سامانه های پاسخ سریع زلزله برای بخشی از شهرهای مهم کشور گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه خریداری شده و ۶۰ درصد دستگاه ها در پهنه کشور نصب شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از برنامه های مرکز در خصوص تمهیدات کاهش مخاطرات زلزله تشریح کرد و گفت: ویرایش پنجم آیین نامه ۲۸۰۰ که آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله در حال اتمام است که به زودی ابلاغ و اجرا می شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین از پیاده سازی سامانه های پاسخ سریع زلزله برای بخشی از شهرهای مهم خبر داد و افزود: در برنامه بود تا تعدادی دستگاه های نوین و به روز شتاب نگار خریداری شود که تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه خریداری شده است و ۶۰ درصد دستگاه ها در پهنه کشور نصب شده است.

حیدری با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ دستگاه شتاب نگار در دولت سیزدهم خریداری شده است، تصریح کرد: در صدد هستیم تا سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی از شهرهای در صورت وجود اعتبار راه اندازی شود که این دستگاه ها به کمک مدیریت بحران می آید.

وی توضیح داد: سامانه پاسخ سریع زلزله قادر است تا بعد از زلزله در کمتر از چند دقیقه اعلام کند که بیشترین خسارت مربوط به کدام منطقه است تا نیروهای امدادی به آن منطقه گسیل شوند.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman