برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی به صورت تمام الکترونیکی

برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی به صورت تمام الکترونیکی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۶:۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برگزاری دهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان از ۱۳ مهرماه خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نشست خبری امروز ۱۳ تیرماه که با موضوع بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن برگزار شد به تشریح برخی از فعالیت های آن دفتر در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان با ۵۸۰ هزار عضو بزرگترین سازمان های مردم نهاد در کشور است که در هفت رشته مهندسی ساختمان عضویت اعضای آن تثبیت شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در مهرماه امسال خبر داد و افزود: نام نویسی داوطلبان هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان که از ۲۲ خرداد آغاز شده تا چهار روز دیگر ادامه دارد و بعد از اتمام نام نویسی داوطلبان فرایند احراز شرایط آنها آغاز خواهد شد تا در ۱۳ مهرماه افراد حائز شرایط شناخته شده در رای گیری انتخاب شوند.

دانشگر توضیح داد: تاکنون ۲ هزار و ۸۶۰ نفر از مهندسان در سطح کشور اعلام داوطلبی کرده اند.

به گفته وی، از ۱۳ مهر به مدت چهار روز رای گیری انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان ادامه خواهد یافت.

دانشگ همچنین گفت: انتخابات امسال برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان افزود: در این دوره از فعالیت دفتر توسعه مهندسی ساختمان برخی از پرونده های نیمه تمام و رها شده مورد بازنگری قرار گرفت و در خصوص وضعیت آنها اطلاع رسانی شد. همچنین با تاکید وزیر راه و شهرسازی و حمایت های معاونت مسکن و ساختمان بازنگری برخی از دستورالعمل ها که بعضاً تا ۲۰ سال انجام نشده بود مورد بازنگری قرار گرفت.

دانشگر از امضای تفاهم نامه همکاری در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی با سه کشور همسایه در حوزه مهندسی ساختمان خبر داد.


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman