پایگاه خبری اخبار ساختمان - برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹

برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹

در این گزارش تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی دیجیتال سال ۲۰۱۹ از معماری ساختمانی را مشاهده می‌کنید.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman