پایگاه خبری اخبار ساختمان - کمی روستاها را دریابیم

کمی روستاها را دریابیم

به گزارش اخبار ساختمان، مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی جزو بزرگترین استان با پوشش جنگلی در شمال ایران محسوب می‌شود. که امروز به دلیل سوء مدیریت، این سرمایه ملی‌به سمت نابودی کامل می رود. صدور پروانه‌های‌ ساخت در خارج از بافت و عدم نظارت بر نوع معماری و شکل صحیح ساخت و ساز روستایی باعث می‌شود تا به راحتی جواز نابودی یک روستا را به کاسبان و دلالان سودجوی ساختمانی داده شود و علناً یک روستا با چندین سال قدمت بومی و محلی تبدیل به شهرک‌های جنگلی شود. اگر با همین سرعت پوشش جنگلی و روستایی شمال‌ ایران را نابود کنیم و جای آن را با ساخت و سازهای غیر قانونی و قارچ گونه پر کنیم در آینده‌ایی نزدیک هیچ جنگلی نخواهیم داشت و دیگر از شمالی سبز و خوش آب و هوا خبری نیست. اسکلت‌های آهنی، ورود کاذب معماری شهری در دل روستاها و ایجاد شهرک‌های جنگلی و در پی آن نابودی روستاها و مزارع، ثمره رشد قارچ گونه ویلاها و ساختمان‌هایی است که دردل جنگل‌های مازندران ساخته می‌شود. این تصاویر مربوط به مناطق دودانگه و سوادکوه مازندران است. ایسنا
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman