پایگاه خبری اخبار ساختمان - بازدید جمعی از خبرنگاران از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

بازدید جمعی از خبرنگاران از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

به گزارش اخبار ساختمان، بازدید جمعی از خبرنگاران از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شد، در این بازدید مهندس فرهاد احمدنیا توضیحاتی درباره فعالیت های این نمایشگاه ارائه نمودند. در پایان این بازدید نیز با حضور مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از خبرنگاران تجلیل به عمل آوردند.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman