پایگاه خبری اخبار ساختمان - بیستمین اجلاس سالانه کانون انبوه سازان ایران

بیستمین اجلاس سالانه کانون انبوه سازان ایران

بیستمین اجلاس سالانه کانون انبوه سازان ایران، روز شانزدهم مهرماه، در مرکز همایش های صداوسیما با محوریت مشارکت کانون انبوه سازان در نهضت ملی مسکن و با هدف برنامه ریزی برای نیمه دوم سال در دوبخش سخنرانی مدیران و دو پنل تخصصی انجام شد.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman