دیده‌بان شفافیت و عدالت با صدور اطلاعیه‌ای خبر داد:

محکومیت قضایی مجری پروژه راژیا

محکومیت قضایی مجری پروژه راژیا

09:54 | 1400/08/05

دیده‌بان شفافیت و عدالت با صدور اطلاعیه‌ای از محکومیت قضایی مجری پروژهٔ مشهور مجتمع مسکونی راژیا در نتیجهٔ پیگیری احقاق حقوق ساکنین این مجموعه در قزوین خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت با صدور اطلاعیه‌ای از محکومیت قضایی مجری پروژهٔ مشهور مجتمع مسکونی راژیا در نتیجهٔ پیگیری احقاق حقوق ساکنین این مجموعه در قزوین خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: سال گذشته ساکنین حدود ۲۰۰ واحد مجتمع مسکونی راژیا، شکوائیه‌ای مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز و فروش قسمتی از فضاهای مشاعی پروژهٔ مشارکتی راژیا توسط مجری پروژه و تضییع حقوق خریداران و عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد منعقده از سوی مجری (شرکت زمرد بنا) و شهرداری قزوین، به مراجع ذیصلاح اجرایی و نظارتی استان ارسال و از طریق دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت استان قزوین نیز برای استیفای حقوق عامه و حقوق مکتسبه ساکنین، استمداد شده بود.

دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت استان، با تشکیل جلسات متعدد با حضور ذینفعان سعی در حل و فصل موضوع داشت؛ اما متأسفانه مجری پروژه به رغم حضور در جلسه و طرح مطالب مبسوط و یکجانبهٔ خود، حاضر به شنیدن ادعای نمایندهٔ ساکنین مجتمع نشد و با ترک جلسه، موضوع لاینحل و بی‌نتیجه باقی ماند! و معترضین ناگزیر از طرح دعوای حقوقی در محاکم عمومی شدند.

خوشبختانه با ورود و بررسی موضوع در شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین، خواستهٔ الزام به ایفای تعهدات مجری مبنی بر تحویل مشاعات و مشترکات فضا و قسمت‌های پذیرایی، ورزشی، آموزشی و واحد میهمان و پارکینگ‌های مختص فضای مشاعی به انضمام تکمیل و برطرف کردن نواقص موضوع قرارداد و انتقال قدرالسهم خریداران در مشاعات و پرداخت کلیه خسارت‌های دادرسی در حق خواهان‌ها، با صدور رأی نهایی دادگاه به نفع ساکنین، محقق شد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت استان قزوین، از دقت نظر، مساعی و پیگیری‌های مجدانه رئیس محترم شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین و سایر عزیزانی که در استیفای حقوق ساکنین مجتمع تلاش نمودند سپاسگزاری نموده و به متخلفین از قوانین و مقرارت و دست‌اندازان به‌حقوق عامه و منابع عمومی که با تکیه بر نقاط ابهام و غیر شفاف در تصمیات اجرایی و تنظیم قراردادهای مشارکتی و پیمانکاری در صدد سوء استفاده از حقوق مردم و بیت المال هستند، شدیدا اخطار می‌دهد که همواره‌ در رصد نظارت عمومی مردم قرار داشته و گریزی از اجرای عدالت نخواهند داشت.

فارس
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman