شناژ و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی

شناژ و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

بدون شک یکی از بخش های اصلی هر ساختمان پی یا فونداسیون می باشد و شناژ نیز یکی از قسمت های مهم فونداسیون شناخته می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، کلمه شناژ ریشه فرانسوی داشته و به معنای زنجیر کردن می باشد. از شناژ در ساختمان سازی به منظور اتصال پی یا فونداسیون های عمودی به یکدیگر استفاده می شود. با این مقدمه در ادامه این مطلب از ساختمانچی به بیان نکات تکمیلی در مورد شناژ و کاربرد آن در ساختمان سازی می پردازیم. با ما همراه باشید.

همان گونه که در بالا نیز اشاره شد، شناژ از بخش های اصلی پی نواری ساختمان بوده و وظیه آن متصل کردن پی و فونداسیون های عمودی به یکدیگر می باشد. در بسیاری از سازه ها برای انتقال یکسان نیروی حاصل از وزن ساختمان به به زمین از پی های منفرد استفاده می شود.

این گونه پی ها منفرد بوده و با یکدیگر در ارتباط نیستند و فاصله هریک از آن ها ۵ متر می باشد. حال به منظور اتصال این پی های منفرد از یک پی نواری یا افقی مقاوم استفاده می شود که این پی های نواری شناژ نام دارند. شناژها قابلیت تحمل نیروی کشش و فشار ایجاد شده از فونداسیون های عمودی و افقی را دارند. شناژ با نام کلاف نیز شناخته می شود. شناژ ساختاری است که به عنوان قسمتی از کرسی چینی محسوب می شود و به صورت عمودی بر روی مصالحی هم چون آجر چیده می شود.

انواع شناژ

به طور کلی شناژها به انواع افقی، عمودی، مورب و شناژ مخفی یا تای بیم تقسیم بندی می شوند.

شناژ افقی

شناژ افقی اتصالی است که در بین ستون های فونداسیون قرار می گیرد. این اتصال سبب می شود نیروی وارد شده به پی در تمام قسمت های فونداسیون پخش شود و فشار وارد شده بر ستون ها در یک بخش متمرکز نشود. شناژ افقی می تواند در برطرف کردن نیروهای اضافی وارد بر ساختمان هم چون ارتعاشات زلزله نیز تاثیر گذار باشد. حتما تا به حال نام ساختمان های ضد زلزله به گوش شما خورده است و این سوال برایتان پیش آمده است که چگونه این گونه ساختمان ها در برابر زلزله ایمن می شوند.

در ساخت این گونه ساختمان ها شناژ افقی به صورت ضربدری و یا به شکل خرپا در بین ستون های پی ساختمان قرار می گیرند. این کار باعث می شود ارتعاشات وارد شده به قسمت های اصلی فونداسیون کاهش پیدا کرده و نیروهای وارد شده به ساختمان به زمین منتقل و دفع شود. به طور کلی می توان گفت شناژ افقی در ساختمان دو وظیفه اصلی دارد که شامل تحمل نیروی کششی حاصل از وزن ساختمان و نیروی وارد شده از سمت ستون های عمودی فونداسیون ها می باشد. آن چه که در ساخت شناژ افقی حائز اهمیت می باشد، اندازه گیری دقیق و مصالح به کار رفته در ساخت آن می باشد.

شناژ عمودی

شناژ عمودی از دیگر نمونه های شناژ می باشد که معمولا از آن در ساخت ساختمان های چند طبقه استفاده می شود. از شناژ عمودی به منظور اتصال شناژهای افقی استفاده می شود. ساختار شناژ عمودی به گونه ای است که در پایین به فونداسیون و در بالا به شناژ افقی سقف متصل می شود. بد نیست بدانید در صورت استفاده از شناژ افقی از شناژهای عمودی استفاده می شود و استفاده از آن به تنهایی به اندازه شناژ افقی حاز اهمیت نمی باشد.

به کار گیری شناژ عمودی نیز می تواند نسبت به مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله نقش مهمی ایفا کند. بر اساس استاندارد حداقل عرض شناژ عمودی باید ۲۰ سانتی متر باشد. در بیش ترین حالت ممکن عرض شناژها نباید از ۲۵ سانتی متر تجاوز کند.

شناژ مورب

استفاده از شناژ مورب در ساختمان سازی به اندازه شناژ افقی حائز اهمیت می باشد. استفاده از شناژ مورب از آن جهت حائز اهمیت می باشد که زمین در برابر زلزله عمل و عکس و العمل از خود نشان می دهد. از این رو باید در کنار شناژ افقی از شناژ مورب نیز استفاده شود.

ساختار شناژ مورب به گونه ای است که میلگرد گذاری در آن ها از پشت ساختمان صورت گرفته و تا قسمت پشت تحتانی پی ادامه پیدا می کند. این کار باعث اتصال اصولی در جهت مهارسازی کناف می شود.

شناژ مخفی یا تای بیم

اجرای شناژ مخفی در سقف تیرچه بلوک صورت می گیرد. استفاده از این شناژ در دهانه هایی که طولی بیش تر از ۴ متر دارند باید در فواصل ۲ متری صورت گیرد. از شناژ مخفی در سقف ها برای افزایش صلیب سقف ساختمان استفاده می شود. ساختار شناژ مخفی به گونه ای است که از دو میلگرد یکی در بالا و یکی در پایین مقطع استفاده می شود . شناژهای سقف حداقل به فاصله ۱۰ سانتیمتری از یکدیگر قرار می گیرند.

نکات مهم در مورد شناژها

قبل از استفاده از شناژها رعایت نکاتی مهم و حائز اهمیت می باشد که در این جا به بیان برخی از آن ها می پردازیم. یکی از نکات مهم در این زمینه نظارت یک متخصص هم چون مهندس ناظر در تمام مراحل می باشد. گاهی مشاهده می شود که از داخل شناژ ها لوله عبور داده شده است. این کار کاملا غیر اصولی بوده و نباید انجام شود و در صورت مشاهده ساخت و ساز متوقف خواهد شد.

نصب شناژها باید به گونه ای باشد که فاصله بین شناژهای عمودی ۵ متر و شناژهای افقی ۴ متر باشد. بتن ریزی باید به گونه ای انجام شود که بتن به طور کامل فضای داخلی میلگردهای شناژ را پر کند.

ساختمانچی

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman