هنوز فایل خوب در بازار مسکن هست

هنوز فایل خوب در بازار مسکن هست
Facebook Twitter LinkedIn

۱۹:۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

در حالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آذرماه در مقایسه با آبان امسال بیش از ۶ درصد افزایش داشت اما در میان تازه‌ترین فایل‌های عرضه شده به بازار فروش مسکن مواردی دیده می‌شود که قیمت پیشنهادی فروش واحد مناسب‌تر از عرف قیمتی منطقه‌ای است که واحد عرضه شده در آن قرار دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، در واقع به رغم افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین روزهای ماه پاییز، در میان انبوه فایل‌های عرضه شده برای فروش مسکن در روزهای ابتدایی زمستان همچنان حجم عرضه فایل قیمت مناسب قابل توجه است. این موضوع از یک جهت انتظار برای افزایش حجم معاملات خرید مسکن در دی ماه و در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را تقویت می‌کند.

نکته قابل توجه آن است که تعداد فایل‌های با سطح قیمت نامتعارف که طی دو روز گذشته به بازار زمستانی فروش مسکن عرضه شد در مقایسه با سایر فایل‌های با سطوح قیمتی متعارف یا مناسب در اقلیت قرار دارد.

جماران

برچسب ها:

مسکن ،قیمت ،تهران 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman