متقاضیان مسکن ملی باید چقدر واریز کنند؟

متقاضیان مسکن ملی باید چقدر واریز کنند؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: واریز وجه اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن اگر کمتر از ۴۰ میلیون تومان باشد ۱۵ شهریورماه به صورت سیستمی حذف خواهند شد.
به گزارش اخبار ساختمان، "علی حاجی زاده" در جلسه پایش طرح اقدام ملی مسکن با اشاره به استمرار جلسات پایش طرح اقدام ملی مسکن به صورت هر هفته و اخذ تصمیمات مناسب در جهت رفع مسائل و موانع موجود در راستای احداث پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در سرتاسر استان کرمان اظهار کرد: تعداد ۳۵۸۴ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمان در بانک مسکن افتتاح حساب داشته اند که از این میزان تعداد ۱۷۱۰ نفر واریز وجه اولیه داشته اند که کل مبلغ واریزی متقاضیان قریب به ۷۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به استفاده حداکثری و با تراکم بالا از اراضی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خواستار تسریع در اخذ پروانه و سایر اقدامات اولیه شد و گفت: عدم واریز وجه اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تا ۱۵ شهریور ماه، دلیل حذف آن دسته از متقاضیان ثبت نام شده و حتی افتتاح حساب شده خواهد بود.

حاجی زاده خاطر نشان کرد: سیستم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تنها متقاصیانی را حذف نخواهد کرد که مبلغ دقیق ۴۰ میلیون تومان سهم آورده را در حساب های افتتاح شده در بانک مسکن واریز کرده باشند.

ایسنا
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman