بی عملی دستگاه ها در مقابل یک میلیون مسکن

بی عملی دستگاه ها در مقابل یک میلیون مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

بی عملی دستگاه ها در برابر قانون واگذاری زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال هم اکنون به نوعی مقاومت در برابر مسکن سازی دولتی تبدیل شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که بر اساس قانون، همه دستگاه ها مکلف به واگذاری زمین های در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن دولتی شده اند، همچنان و بعد از گذشت یک سال از آغاز طرح ساخت یک میلیون مسکن، در برابر این قانون مقاومت می کنند.

در حالی که تعداد زیادی از دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی، حجم گسترده ای از اراضی مرغوب برخوردار از خدمات شهری را به صورت بایر و بلااستفاده در اختیار دارند، اظهارات مسوولان بخش مسکن نشان می دهد تنها تعداد انگشت شماری از این نهادها بخشی از زمین های خود را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده اند.

براساس آنچه اخیرا، مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اند تاکنون تنها تعداد محدودی از دستگاه ها شامل وزارت جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و سازمان فنی و حرفه ای اقدام به معرفی بخشی از اراضی مازاد خود برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن کرده اند.

وزارت راه و شهرسازی بار دیگر از همه دستگاه های اجرایی کشور در خواست کرده است تا برای تامین مسکن کارکنان خود از این شیوه استفاده کنند.

دنیای اقتصاد

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman