امکان سنجی و مکانیابی شهر جدید کوشک

امکان سنجی و مکانیابی شهر جدید کوشک
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

شورایعالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار هرمزگان و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خواستار امکان سنجی و مکان یابی شهر جدید کوشک با ملاحظات شورای عالی شد و تاکید کرد تا طرح جامع شهر جدید در چهارچوب مصوبه شورایعالی و با رعایت کلیه ملاحظات با اخذ مصوبات مراجع استانی جهت طرح و بررسی در شورایعالی به دبیرخانه ارسال شود.

به گزارش اخبار ساختمان، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با دوستی استاندار هرمزگان و جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مصوبه شورا را با موضوع امکان سنجی و مکانیابی شهر جدید کوشک ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ خود، موضوع «امکان سنجی و مکانیابی شهر جدید کوشک در شهرستان پارسیان» مصوب جلسه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان را با توجه به صورتجلسه مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به برنامه های مصوب جهت استقرار صنایع عظیم انرژی بر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در شهرستان پارسیان و جذب جمعیت ناشی از اشتغال مستقیم و تبعی این امر، همچنین سیاست کلان آمایشی جمعیت کشور مبتنی بر افزایش استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب و نیز همسو با طرح مصوب آمایش استان، ضمن تائید ضرورت مکانیابی شهر جدید در شهرستان پارسیان به منظور پاسخِ برنامه ریزی شده به نیاز سکونت در این منطقه، مقرر کرد تا طرح جامع شهر جدید با رعایت چهارچوب زیر تهیه و پس از طی مراحل تصویب استانی به شورایعالی ارائه شود.

۱- با توجه به اینکه عمده ترین علت موجده شهر جدید، پاسخ به تقاضای سکونت شاغلین منطقه ویژه اقتصادی پارسیان است، لذا مقرر می شود کلیه اقدامات اجرائی مربوط به احداث شهر جدید در قالب تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت عمران شهرهای جدید و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان انجام گیرد. در این فقره اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هدایت ظرفیت سکونتی ناشی از اشتغال در منطقه ویژه به شهر جدید و جلوگیری از شکل گیری مجموعه های سکونتی منفرد و برنامه ریزی نشده در سایر نقاط توسط منطقه ویژه اقتصادی حائز اهمیت و مورد تاکید است.

۲ -مساحت محدوده ۱۰۰۰ هکتار و جمعیت پذیری ۱۱۰ هزار نفر است.

۳- حریم شهر جدید در انطباق با دستورالعمل پهنه بندی حریم مصوب شورایعالی با رعایت ملاحظات زیر تعیین شود:

- اتصال حریم شهرجدید به دریا به جهت بهره مندی شهر جدید از مزایای دریا و ساحل از طریق اصلاح حریم شهر پارسیان 

۴- حرایم مسیل آبراهه های متداخل با زمین بر اساس استعلام جدید از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای) در نقشه کاربری اراضی درج و همچنین نقشه مدیریت آب های سطحی با هماهنگی آب منطقه ای به عنوان سند پشتبان در طرح جامع تهیه شود.

۵- به جهت کنترل تبعات ناشی از مهاجرپذیری و استقرار جمعیت غیربومی در شهر جدید در تعامل مناسب با سکونتگاه های بومی پیرامونی، مطالعات "ارزیابی اثرات اجتماعی" در خلال تهیه طرح جامع تهیه و پس از تایید مرجع مربوطه، نتایج آن درطرح جامع منعکس شود.

۶- باتوجه به اعلام نظر نماینده وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تامین آب مصرفی شهر جدید از طریق منابع محلی و لزوم استفاده از تاسیسات آب ‌شیرین کن و اهمیت حیاتی این موضوع، لازم است تمهیدات مقتضی جهت استفاده از تاسیسات آب شیرین کن موجود منطقه ویژه و یا توسعه تاسیسات جدید با هماهنگی و استعلام از وزارت نیرو، در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد.

۷- با توجه به عدم استعلام از مراجع نظامی در خصوص مکان یابی مذکور، مقرر شد پیش از اعلام رسمی مصوبه شورایعالی، نظر کلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل درخصوص کلیات مکان یابی شهر جدید توسط دبیرخانه شورایعالی اخذ و ملاحظات احتمالی در اسناد طرح جامع درج و توسط دبیر شورایعالی به مراجع ذیربط اعلام شود.

متعاقب استعلام دبیرخانه شورایعالی و در اجرای بند ۷ مصوبه فوق‌الذکر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه های شماره ۳۸۶۷ / ۰۱ / ۴۳۲۰ مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ عدم تداخل اراضی پیشنهادی با املاک و اراضی نیروهای مسلح را تائید کرد همچنین سازمان پدافند غیرعامل طی نامه شماره ۰۱۷۸۲ / ۰۱ / ۲۰۴ / ۱ / ۳۲۲۸ مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ بر رعایت سه شرط زیر تاکید کرد:

توسعه آتی شهر جدید کوشک به سمت شرق (محدوده سایت صنایع انرژی بر پارسیان) ممنوع شده و کل پهنه محدوده شرقی شهر تا محدوده سایت صنایع انرژی بر پارسیان، به منظور جلوگیری از هرگونه توسعه شهر و صنعت نسبت به یکدیگر به پهنه حفاظت تخصیص یابد.

شرح خدمات مطالعات پدافند غیرعامل طرح جامع شهر جدید کوشک به تایید سازمان پدافند غیرعامل برسد.

طرح پاسخ به شرایط اضطراری جهت حفاظت از شهروندان تهیه و بعد از تایید سازمان پدافندغیرعامل به مراجع مربوطه استانی و شهری ابلاغ شود.

در پایان مصوبه تاکید شده است: طرح جامع شهر جدید در چهارچوب مصوبه شورایعالی و با رعایت کلیه ملاحظات مذکور در اسرع وقت با اخذ مصوبات مراجع استانی جهت طرح و بررسی در شورایعالی به دبیرخانه ارسال شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman