فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه افزایش یافت

فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه افزایش یافت
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱۵.۲ درصد افزایش یافته و به ۶۷ هزار و ۴۹۰ باب رسید.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس آمارسازمان آمار ترکیه، در سال گذشته ۶۷ هزار و ۴۹۰ باب خانه در سراسر ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد.

تعداد خانه های خریداری شده توسط اتباع خارجی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل آن ۱۵.۲ درصد افزایش داشت.

فروش مسکن به اتباع خارجی در دسامبر ۲۰۲۲ با کاهش ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ هزار و ۳۸۶ باب رسید.

اتباع روسیه در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۱۲ واحد مسکونی از ترکیه خریدند.

سال گذشته هشت هزار و ۲۲۳ خانه به اتباع عراقی و ۶ هزار و ۲۴۱ باب خانه به اتباع ایرانی فروخته شد.

به ترتیب اتباع روسیه، ایران و عراق در ماه دسامبر بیشترین خرید مسکن را از ترکیه انجام دادند.

بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman