ضرورت راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی

ضرورت راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی تاکید کرد و یادآور شد: پایش و تحلیل ساختمان های عمومی و دولتی در وهله نخست و سپس تحلیل مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی می تواند به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان منجر شود.

به گزارش اخبار ساختمان، محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ضرورت راه اندازی سامانه پایش انرژی بر اساس تکالیف قانونی مرکز تحقیقات، خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر اساس قوانین بالادستی الزامی شده است موضوع راه اندازی سامانه پایش انرژی در ساختمان هاست که هم ساختمان های موجود و هم ساختمان های در حال احداث را شامل می شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مقرر شده بود تا اطلاعات مصرف انرژی ساختمان ها در سامانه ملی پایش اطلاعات مصرف انرژی بصورت برخط بارگذاری شود تا مرکز بتواند ساختمان ها را از منظر مصرف انرژی تحلیل کند و برای این موضوع نیز راهکارهای مناسب را ارایه دهد.

حیدری ادامه داد: متاسفانه موضوع راه اندازی سامانه مصرف انرژی در ساختمان های موجود و جدید الاحداث به علت عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی مراجع ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به مدت 2 سال است که مغفول مانده است.


ارزیابی مصرف انرژی در ۱۰ ساختمان بزرگ پایتخت


وی گفت: علیرغم هیچگونه حمایت مالی، این مرکز با تکیه برمنابع و ظرفیت های موجود، نسبت به راه اندازی فاز نخست این سامانه اقدام کرد و در حال حاضر با نصب کنتورهای هوشمند، به شکل پایلوت مصرف انرژی را در ۱۰ ساختمان بزرگ شهر تهران مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات مصارف انرژی در این ساختمان ها را بصورت برخط رصد می کند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: علاوه بر ورود اطلاعات مرتبط با اقدامات انجام شده در زمینه بازرسی و ممیزی انرژی تعدادی از ساختمان های بزرگ که نسبت به اجرای راهکارهای اصلاحی اقدام کرده و موفق به صرفه جوئی های قابل ملاحظه در مصرف انرژی شده اند، اطلاعات ملکی ۴۰۰ ساختمان دیگر را در سطح تهران در این سامانه بارگذاری کردند، لکن به دلیل عدم تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه ادامه فعالیت ها متوقف شده است.

حیدری تصریح کرد: از آنجائیکه به موجب قوانین، مقررات و آئین نامه های متعددی از جمله، آئین نامه اجرائی صرفه جوئی در مصرف انرژی، تصویب نامه الگوی مصرف برق و گاز طبیعی، آئین نامه اجرائی جزء یک بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و آئین نامه اجرائی ضوابط صرفه جوئی در مصرف انرژی تاکید شده که کلیه ساختمان ها با اولویت ساختمان های عمومی و دولتی، از نظر میزان مصرف انرژی پایش شوند، راه اندازی این سامانه می تواند نقش مهمی در تحقق اهداف قانونگذار و همچنین در اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman