اقساط مسکن دولتی با درآمد خانوارها همخوانی ندارد

اقساط مسکن دولتی با درآمد خانوارها همخوانی ندارد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

اظهارات یک مقام مسوول در طرح نهضت ملی مسکن نشان دهنده گره درآمد خانوارها و قسط مسکن دولتی است.

به گزارش اخبار ساختمان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حالی از افزایش سقف وام مسکن ملی در شهرهای کوچک به ۵۵۰ میلیون تومان مطابق با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در این زمینه خبر داده است که در عین حال تصریح کرده، میزان قسط این تسهیلات نباید از ۴۰‌ درصد حداقل حقوق خانوار بیشتر باشد.

در حالت بازپرداخت به روش ساده، اقساط ماهانه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی وام نهضت ملی با نرخ سود ۲۳‌ درصد و طول دوره بازپرداخت ۲۰ ساله، معادل ۱۰ میلیون و ۶۰۰‌ هزار تومان برآورد می شود. این میزان نه تنها بیش از ۴۰‌ درصد حداقل حقوق نیروی کار است که حدود ۲ میلیون تومان از کل حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ نیز بیشتر است.

حداقل حقوق نیروهای کار در سال ۱۴۰۲، معادل حدود هشت میلیون تومان در ماه است. در روش پلکانی نیز، قسط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در سال اول معادل ۹ میلیون و ۵۰۰‌ هزار تومان می شود.

این در حالی است که علی نیکزاد رئیس بنیاد مسکن اعلام کرده است: بازپرداخت این وام به صورت پلکانی است و اقساط این وام نیز به شکلی است که نباید بیشتر از ۴۰‌ درصد از حداقل حقوق قانون کار باشد.

با توجه به روند افزایش حقوق نیروهای کار در هر سال، به نظر نمی رسد که حتی در سه سال آینده نیز، حتی با روش بازپرداخت پلکانی، قسط ماهانه وام نهضت ملی، کمتر از ۴۰‌ درصد حداقل حقوق باشد. حداقل حقوق نیروهای کار امسال نسبت به سال قبل حداکثر ۲۷‌ درصد افزایش یافت.

دنیای اقتصاد

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman