الحاق بیش از 500هکتار زمین برای احداث مسکن ملی

الحاق بیش از 500هکتار زمین برای احداث مسکن ملی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی دو جلسه در قالب چهار موضوع با الحاق به محدوده اراضی ۳۲۱ هکتار زمین دولتی در چهار شهر و ۱۸۱ هکتار زمین مالکیت خصوصی در شهر میانه در راستای تأمین مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن موافقت کرده است.

به گزارش اخبار ساختمان، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی دو جلسه که ابتدای سال جاری برگزار شد، در قالب چهار موضوع با الحاق به محدوده اراضی ۳۲۱ هکتار در راستای تأمین مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن موافقت کرده است.

بر مبنای این جلسات، شهر آران و بیدگل به مساحت ۱۴ هکتار، بهبهان با ۳۵ هکتار، همدان ۱۲۷ هکتار و پرند به مساحت ۱۴۵ هکتار تصویب شد که در مجموع ۳۲۱ هکتار الحاق صورت گرفت.

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب تصویب طرح جامع توسعه و عمران شهر میانه ضمن تأمین کلیه نیازهای اداره کل راه و شهرسازی استان مرتبط با تکالیف در حوزه حمایتی با الحاق بیش از ۱۸۰ هکتار اراضی مستعد با مالکیت غیر دولتی زمینه پاسخگویی به تقاضای بازار در قالب عرضه مسکن در قالب مدل خود مالکین را فراهم کرده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


برچسب ها:

طرح نهضت ملی مسکن 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman