انبوه سازی مسکن نیازمند فرهنگ سازی است

انبوه سازی مسکن نیازمند فرهنگ سازی است
Facebook Twitter LinkedIn

۱۶:۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی و امور عمومی استان تهران گفت: کار تحقیقاتی و شناسایی طرح های مسکونی و دیگر کاربری های خدماتی به صورت انبوه و شهرک سازی در حال پیگیری است تا بتوانیم ظرفیت ها را برای بهره برداری در قالب روش های جدید انجام دهیم.

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی درخشانی مهر اظهار داشت: با توجه به حجم زیاد ساخت و سازهای انجام شده در شهرهای اقماری پایتخت و حتی اطراف دیگر مراکز استان ها، در حال حاضر نیازمند فرهنگ سازی در امر بهره برداری با استفاده از روش های روز دنیا و بهره گیری از تجربیات موفق دیگر کشورها هستیم.

وی افزود: در این خصوص البته با بومی سازی و متناسب با فرهنگ قالب هموطنان، هم اکنون در مرحله پژوهش و امکان سنجی برای استفاده از قوانین و مقررات موجود و متناسب سازی آن هستیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی و امور عمومی استان تهران با بیان اینکه هم اکنون آمار دقیقی از پروژه های تکمیل شده یا در حال تکمیل به صورت شهرک و مجتمع یا دیگر پروژه ها با کاربری های مختلف در کشور نداریم، گفت: کار تحقیقاتی و مطالعاتی در دستور کار است تا از مراجع ذی‌ربط آمار دقیقی در این زمینه احصا شود.

درخشانی مهر تاکید کرد: پس از احصای آمار با برنامه ریزی و استفاده از صاحبنظران، متخصصان و دستگاه های حاکمیتی ذی‌ربط برای نحوه ورود به امر بهره برداری فرصت ها فراهم شود.

وی گفت: اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی و امور عمومی استان تهران برای زنجیره تکمیل و ساخت مسکن، تفاهمنامه ای با اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران منعقد کرد که طبق آن مقرر شد، پس از اجرای پروژه های عمرانی اعم از پروژه های اقامتی، درمانی، تفریحی، توریستی و گردشگری، توسط تعاونی های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی با برنامه ریزی و هدایت و نظارت اتحادیه خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی، آماده بهره برداری شوند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی و امور عمومی تهران ادامه داد: این تفاهمنامه طرف دیگری نیز دارد که مسئولیت تامین نهاده های ساختمانی را بر عهده دارد. این اتحاد استراتژیک در قالب یک چرخه همکاری درون بخشی و مدلی نو بر بستر تعاونی بهره برداری از پروژه ها صورت می گیرد. لازم به ذکر است که اتحادیه تعاونی های خدمات پشتیبانی ساختمانی در امر تامین نهاده های ساختمانی در این زنجیره تامین متمرکز است.

درخشانی مهر گفت: به طور جد موضوع بهره برداری را با استفاده از آخرین تکنولوژی ها و بهره مندی از ظرفیت تعاونی ها عملیاتی می کنیم.

ایرنا


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman