سقف تسهیلات مسکن نخبگان افزایش یافت

سقف تسهیلات مسکن نخبگان افزایش یافت
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نخبگان و استعداد‌های برتر با هدف حمایت از سرمایه های علمی کشور به ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش اخبار ساختمان، در راستای تحقق اهداف دولت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایط استفاده سرمایه های علمی کشور از تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن ضوابط شبکه بانکی کشور بازنگری و تسهیل می شود.

برهمین اساس بنا بر سیاست های اعتباری بانک مسکن، نخبگان و استعداد‌های علمی کشور با ارائه معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان به شعب بانک مسکن از تسهیلات مذکور با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بهره مند خواهند شد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با ارائه مدارک لازم به شعب بانک مسکن از تسهیلات ویژه نخبگان و استعداد‌های علمی کشور برای خرید یا ساخت مسکن با مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله استفاده کنند.

بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو در ارائه تسهیلات مسکن در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال را برای اعطای تسهیلات به نخبگان اختصاص داده است. این مسیر با اجرای طرح های ویژه تسهیلات، روند رو به پیشرفتی را برای آحاد جامعه شهری و روستایی طی خواهد کرد.

همچنین طرح تسهیلات مسکن جوانان یکی از طرح هایی است که متقاضیان می توانند براساس یک برنامه ریزی منظم و مشخص نسبت به سپرده گذاری در حساب پس انداز مسکن جوانان اقدام کنند و متناسب با میزان و مدت سپرده گذاری در طی ۵ الی ۱۵ سال از سقف این تسهیلات برای خرید و یا ساخت مسکن بهره مند شوند.

سقف تسهیلات مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال ۱۴۰۲ و پس از پنج سال سپرده گذاری به ترتیب در شهر تهران، شهر‌های بزرگ و سایر شهر‌ها مبلغ ۱۶ میلیارد ریال، ۱۴ میلیارد ریال و ۱۲ میلیارد ریال است.

همچنین در صورتی که افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در سال ۱۴۰۲ بخواهند سپرده گذاری خود را تا ۱۵ سال ادامه دهند (مشروط بر رعایت مبالغ سپرده گذاری تعیین شده)، می توانند از سقف این تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در شهر تهران، ۳۴ میلیارد ریال در شهر‌های بزرگ و ۲۸ میلیارد ریال در شهر‌های کوچک استفاده کنند.

اقتصاد24


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman