روند ارایه تسهیلات قراردادهای خودمالکی از سوی بانک مسکن تشریح شد

روند ارایه تسهیلات قراردادهای خودمالکی از سوی بانک مسکن تشریح شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

مدیرعامل بانک مسکن با توضیح اینکه تاکنون قرارداد خودمالکی ۹۶ هزار و ۲۲ واحد توسط آن بانک منعقد شده است از پرداخت تسهیلات خودمالکی معادل ۲۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن روند ارایه تسهیلات قراردادهای خودمالکی توسط آن بانک را توضیح داد و گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون قرارداد پرداخت تسهیلات خودمالکی ۹۶ هزار و ۲۲ واحد با مالکان آنها به امضا رسید.

مدیرعامل بانک مسکن با توضیح اینکه مبلغ قرارداد منعقد شده به تعداد ۹۶ هزار و ۲۲ واحد معادل ۲۹ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان است، گفت: تاکنون بانک مسکن از محل تسهیلات ۲۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت کرده است.

گفتنی است، تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به مالکان پرداخت می شود. همچنین، مقرر است پرداخت تسهیلات خودمالکی از سوی دیگر بانک ها برای افرادی که در سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شوند، انجام شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman