دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

رویکرد تهیه طرح های جامع تغییر می کند

رویکرد تهیه طرح های جامع تغییر می کند
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه به منظور حل مشکلات شهرها تهیه طرح های جامع تغییر می کند، گفت: در تهیه طرح ها، مشکلات مردم در گفتگو با سمن ها، انجمن های مردم نهاد و سایر گروه ها اخذ می شود تا در تهیه طرح ها در همان بازه طرح جامع تغییرات مورد تصویب اعمال شود.

به گزارش اخبار ساختمان، خسرو دانشجو دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تغییر رویکرد در تهیه طرح های جامع شهری به دلیل حل مشکلات فعلی برخی شهرها و اجازه برای حل چالش های شهری در زمانی که طرح جامع در حال جریان است، خبر داد.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در خصوص رویکرد جدید در تهیه و تدوین طرح های جامع شهری، گفت: در رویکرد جدید، تهیه طرح های جامع تغییر می کند و این تغییرات به دلیل سرعت تحول شهرها و اینکه ساکنان شهرها نیازهایشان به دلیل سرعت تغییراتی که بر زندگی شان تاثیر می گذارد، اعمال خواهد شد. با این رویکرد، طرح های جامع سلبی که بازه های ۱۰ تا ۱۵ ساله داشتند و در افق تعیین شده برای طرح امکان هیچگونه اصلاحی وجود نداشت تغییر می کند تا در زمان اجرای طرح های جامع نیز چنانچه نیاز به بازبینی در برخی موارد وجود داشت این امکان فراهم شود.

دانشجو تصریح کرد: در رویکرد جدید این امکان فراهم شده است تا ضمن اخذ نظرات سمن ها، تعاونی ها و سایر نهادهای مردمی، طرح اجازه تغییر را داشته باشند. با این رویکرد طرح های جامع اجازه تغییرهای مورد نیاز را در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله خواهند یافت.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


برچسب ها:

طرح های جامع شهری 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman