سهم 50 درصدی مسکن از کل هزینه تهرانی ها

سهم 50 درصدی مسکن از کل هزینه تهرانی ها
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینه های خود را به هزینه مسکن اختصاص داده اند.

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن یکی از اقلام اساسی سبد خانوار است که هرچقدر قیمت آن بالا رود، خانوار امکان حذف کردن آن را ندارد و در نهایت می توان به خانه های کوچکتر و در مناطق ارزان تر نقل مکان کند. از این جهت، بررسی داده های مربوط به مسکن اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران دارد.

گزارش مرکز آمار از شاخص های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، از میان کل استان های کشور، خانوارهای ساکن در مناطق شهری استان تهران بیش از سایرین بابت مسکن هزینه پرداخت کرده اند.

به بیان دقیق تر، سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری در تهران بیش از ۵۰ درصد است که نسبت به سایر استان ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده بندی کسب کرده اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه های مسکن اختصاص داده اند. این در حالی است که میانگین کل کشور ۳۸.۱ درصد است و ۲۷ استان سهمی کمتر از میانگین کشوری را رقم زده اند. در سوی دیگر این طیف، استان بوشهر قرار گرفته که خانوارهای ساکن در مناطق شهری آن حدود ۲۰ درصد از هزینه سالانه خود را صرف مسکن کرده اند.

داده های مرکز آمار نشان می دهد که به طور متوسط، یک خانوار ایرانی ساکن در مناطق شهری طی سال ۱۴۰۱ حدودا ۳۸ درصد از کل هزینه های خود را به مسکن اختصاص داده است. این نرخ، میانگین کل کشور از سهم مسکن از کل هزینه های سالانه یک خانوار شهری است. اگر به هر استان به طور مجزا نگاه کنیم نتایج متفاوتی حاصل می شود.

برای مثال، از میان ۳۱ استان کشور، تهران نخستین رتبه ها را در این شاخص به نام خود ثبت کرده است. به بیان دقیق تر، در طول سال گذشته هر خانوار ساکن در مناطق شهری تهران به طور متوسط ۵۰.۸ درصد از هزینه‌ سالانه خود را به مسکن اختصاص داده است. یعنی تمام نیازهای مصرفی این خانوار تنها ۵۰ درصد از کل هزینه را تشکیل داده و نیم دیگر هزینه ها مستقیما برای مسکن صرف شده است.

دومین رتبه در این بررسی به استان البرز اختصاص یافته که در آن سهم مسکن از کل هزینه سالانه یک خانوار شهری ساکن البرز ۴۱.۹ درصد شناسایی شده است. این نسبت به در فارس به عنوان سومین استان نیز ۴۱.۶ درصد بوده و در گیلان به ۳۹ درصد رسیده است. این چهار استان، تنها استان هایی بودند که در آن مسکن بیش از ۳۸ درصد (که همان میانگین کل کشور است) هزینه خانوار را به خود مشغول کرده است.

بازار


برچسب ها:

بازار مسکن 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman