از سوی یونسکو سوپرپایپ در فهرست سرمایه های ملی ایران ثبت شد

از سوی یونسکو سوپرپایپ در فهرست سرمایه های ملی ایران ثبت شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۸:۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقارن با بیست و هفتمین سالروز تاسیس، سوپرپایپ از سوی یونسکو به عنوان سرمایه ملی و حامی ایران زمین شناخته و معرفی شد.

به گزارش اخبار ساختمان، مقارن با بیست و هفتمین سالروز تاسیس، سوپرپایپ از سوی یونسکو به عنوان سرمایه ملی و حامی ایران زمین شناخته و معرفی شد. با ارزیابی انجام شده، با توجه به فعالیت تاثیرگذار سوپرپایپ در حوزه‌ی صنعت و نیز اقدمات اثربخش برای ارتقای فرهنگ صنعتی و فعالیت های ارزنده‌ی صورت پذیرفته در حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی، سوپرپایپ به عنوان سرمایه ملی ایران معرفی و به ثبت رسید.

در همین راستا کتیبه‌ی سرمایه ملی، از طریق تیم اجرایی یونسکو در محل دفتر مرکزی و کارخانه سوپرپایپ در قشم نصب و رونمایی شد.

 

از سوی یونسکو سوپرپایپ در فهرست سرمایه های ملی ایران ثبت شد

در لوح تقدیمی یونسکو به سوپرپایپ آمده است: «باشگاه توسعه‌ی کسب و کار یونسکو در راستای ثبت مجموعه‌های معتبر اقتصادی ایران در فهرست سرمایه‌های ملی کشور، پیشگامان این بخش را به جامعه جهانی معرفی می‌کند. این مجموعه‌ها، با فداکاری موجب ارتقای منافع ملی، تقویت رفاه، توسعه‌ی خودکفایی، رشد اشتغال، افزایش تعاملات بین المللی و گسترش صنایع دانش بنیان در ایران شده‌اند. «شرکت سوپرپایپ اینترناشنال» که از سال 1376 تاسیس شده و به توسعه کشور یاری می‌رساند در فهرست «سرمایه ملی ایران» ثبت می شود.

یادآور می‌شود؛ یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد است. این سازمان به دنبال ایجاد صلح از طریق همکاری بین المللی در حوزه‌های آموزش، علوم و فرهنگ است. برنامه‌های یونسکو با نیل به اهداف توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل تعریف و تبیین شده است.

 

سوپرپایپ در فهرست سرمایه‌های ملی ایران ثبت شد

 

سوپرپایپ


برچسب ها:

سوپرپایپ ،یونسکو 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman