07 اسفندماه؛

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 29 هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وطیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

قیمت خاموت
نوع خاموت و سایز قیمت (تومان)
خاموت 8 29.000
خاموت 10 27.500
خاموت مهندسی 8 29.200
خاموت مهندسی 10 27.700
خاموت سنجاقی 8 29.300
خاموت سنجاقی 10 27.800

 


برچسب ها:

قیمت خاموت 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman