رسوب فایل‌‌‌‌های نامرغوب در بازار مسکن

رسوب فایل‌‌‌‌های نامرغوب در بازار مسکن

11:34 | 1400/09/03

همزمان با افزایش عمق رکود در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، فایل‌‌های نامرغوب عرضه شده به بازار نیز فاقد مشتری بوده و به فروش نمی‌‌رسد.
به گزارش اخبار ساختمان، بررسی‌‌ها از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد اکثر فایل‌‌های نامرغوب که اغلب به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی نسبت به قیمت عرف منطقه، عدم برخورداری از یک یا چند مورد از امکانات (پارکینگ، انباری، آسانسور و...)، بد‌نقشه بودن یا... از ماه گذشته یا حتی ماه‌های قبل به بازار عرضه شده‌‌اند، کماکان بدون مشتری هستند.

تحقیقات میدانی حاکی است عمده این فایل‌‌ها از ابتدای امسال در بازار بدون متقاضی به حالت فایل آماده به فروش باقی مانده‌‌اند.

برخی از فروشنده‌های این واحدها کماکان به قیمت‌‌های پیشنهادی قبلی خود اصرار دارند و آن را تغییر نداده‌‌اند، اما برخی دیگر از مالکان قیمت پیشنهادی خود را کاهش داده‌‌اند به این امید که واحدشان به فروش برسد. با این حال تعداد زیادی از این فایل‌‌ها در بازار مسکن وجود دارد که بدون مشتری باقی مانده‌‌اند.

در این جدول مشخصات تازه‌‌ترین فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران آمده است.

دنیای اقتصاد

برچسب ها:

بازار مسکن 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman