عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مطرح کرد:

در احیای بافت های فرسوده موفق نبودیم

در احیای بافت های فرسوده موفق نبودیم
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان معتقد است که در احیای بافت های فرسوده موفق نبودیم گفت: اگر یک کمیسیون تخصصی متشکل از سایر وزارتخانه ها در دولت تشکیل شود در بازسازی بافت فرسوده موفق عمل خواهیم کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، محسن بهرام غفاری در پاسخ به این سئوال که چرا در احیای بافت فرسوده علیرغم تاکید قانون برنامه ششم که سالانه باید 10 درصد بافت‌های فرسوده نوسازی شود، موفق عمل نشده است، گفت: دولت تلاش‌های زیادی برای احیای بافت فرسوده از خود نشان داده است و حتی دو سال است که نام سازمان عمران بهسازی را پس از سالها به شرکت بازآفرینی شهری تغییر داد.

عدم موفقیت در بازسازی سالانه 10 درصد بافت‌های فرسوده

وی ادامه داد: پس اینکه دولتها و یا دولت یازدهم و دوازدهم تلاشی برای احیا و بازسازی بافت فرسوده از خود نشان نمی‌دهند، بی انصافی است، اما اینکه چرا همان طور که در برنامه ششم توسعه گفته شده سالانه باید 10 درصد بافت‌های فرسوده احیا شود، به اهداف خود نمی‌رسیم، برای این است که باید سایر وزارتخانه ها و سازمان‌های مرتبط به کمک وزارت راه و شهرسازی و حتی شهرداریها بیایند.

بهرام غفاری با اشاره به اینکه 22 میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده داریم که بیش از 60 درصد این واحدهای مسکونی در آمارها لحظ نمی شود ادامه داد: این بازسازی در این حجم یعنی بازسازی نیمی از کل کشور پس باید یک تجدیدنظری روی بازسازی بافت فرسوده صورت بگیرد که به جز حفظ ساختمانهای با ارزش تاریخی و فرهنگی تا چه اندازه این برنامه مقرون به صرفه است.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اضافه کرد: علاوه بر اینکه به مسائل فنی و ساخت مسکن در بافت فرسوده توجه می‌شود، باید به موضوع و سایر جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و قضایی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده نیز توجه شود.

شورای بازسازی بافت فرسوده چابک متشکل از وزرای اقتصادی تشکیل شود

وی ادامه داد: موفقیت در بازسازی بافت‌های فرسوده نیازمند این است که یک شورای بازسازی بافت فرسوده چابک متشکل از وزرای اقتصادی تشکیل شود و آن شورا به عنوان یکی از کمیسیون‌های دولت معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه این شورا نباید در هیات دولت باشد، بلکه باید به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی در دولت تشکیل شود، تا تمام عملیات‌های بازسازی بافت‌های فرسوده را در اختیار بگیرد.

فارس

برچسب ها:

بازسازی ،بافت فرسوده 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman