02 بهمن ماه؛

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

13:11 | 1400/11/02

بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 17 هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وطیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

قیمت خاموت
نوع خاموت و سایز قیمت (تومان)
خاموت 8 17.000
خاموت 10 15.700
خاموت مهندسی 8 17.100
خاموت مهندسی 10 15.800
خاموت سنجاقی 8 17.150
خاموت سنجاقی 10 15.850

 

برچسب ها:

قیمت خاموت 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman