دستمزد اجرای سیمانکاری چقدر است؟

دستمزد اجرای سیمانکاری چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۷:۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

سیمانکاری در دو دسته عمده کف و دیوار و با کیفیت ها و سطوح مختلفی انجام می‌شود که تاثیر مستقیم بر برآورد هزینه سیمانکاری دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، در درجه اول مهمترین عامل تعیین‌کننده در قیمت سیمان کاری متراژ سطحی است که سیمان کاری می‌شود. درجه کیفی و مرغوبیت سیمان و البته محل و کاربرد سیمان کاری و همچنین دستمزد سیمان کار هم روی هزینه سیمان کاری تاثیر می‌گذارد. در واقع فرقی ندارد سیمان کاری دیوار با دست انجام شود یا سیمان کاری دیوار با کمچه! برای هر دو شیوه سیمان کاری، هزینه به صورت روزمزد تعیین می‌شود.

دستمزد اجرای هر متر مربع سیمان کاری به شرح جدول زیر است:

دستمزد اجرای سیمان کاری
عنوان قیمت (تومان) توضیحات
سیمان سیاه آستر 21000 تا 25000 بدون مصالح
سیمان سیاه آستر (آسانسور) 27000 بدون مصالح
سیمان کاری سیمان سفید 13000 بدون مصالح
سیمان کاری (سیمان تگری) 9000 بدون مصالح
سیمان کاری شسته شروع از 9000 بدون مصالح
آستر و رویه دیوار تا 2/5 متر 18000 بدون مصالح
آستر و رویه (نما) 22000 تا 28000 بدون مصالح
آسنر و رویه (آسانسور) 210000 بدون مصالح
سیمان کاری زیرکار 45000 با مصالح
رویه یا سفیدکاری 25000 با مصالح
رویه با سیمان سیاه 20000 با مصالح


بیشتر بخوانید:

هزینه و دستمزد دیوارکشی چقدر است؟

هزینه اجرای فونداسیون در ساختمان بتنی و آهنی


از جمله عواملی که در تعیین قیمت سیمان کاری تاثیرگذار هستند می توان به این موارد اشاره کرد:

* کیفیت سیمان مورد استفاده
* ابعاد و اندازه مساحت مورد نظر
* میزان بزرگ بودن پروژه و یا خرده کاری
* تخصص داشتن سیمان کار

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman