زمین های تصرفی دولتی تعیین تکلیف می شوند

زمین های تصرفی دولتی تعیین تکلیف می شوند
Facebook Twitter LinkedIn

۱۷:۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بر اساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی واحدهای ساخته شده که در اراضی دولتی در سال های گذشته احداث و در حال بهره برداری می باشند با شرایط خاص به مالکین اعیانی این واحدها واگذار خواهد شد.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مالکی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن افزود: بر اساس قانون بودجه امسال زمین های تصرفی دولتی که مردم در آنها مسکن ساخته اند، پس از طی تشریفات قانونی به آنها واگذار می شود.

 

وی بیان کرد: در قانون بودجه امسال پیش بینی لازم برای این موضوع در نظر گرفته که این اراضی با ساز و کاری مشخص به مردم واگذار می شوند.

 

مالکی افزود: در زمان حاضر پرونده این واحدهای مسکونی در حال تشکیل است و با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون الذکر سندهای این زمین ها برای مردم صادر می شود.

 

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن کشور یادآور شد: اراضی تصرفی زمین هایی هستند که سند آن در اختیار دولت و در گذشته بصورت قولنامه ای و یا خرید و فروش و احداث بنا شده است که در این آیین نامه مشروط به داشتن کاربر مصوب و استحکام بنا با پرداخت بهای زمین اسناد واگذار خواهد شد.

 

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman