بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه از مسیر قطار برقی مشهد گلبهار چناران

بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه از مسیر قطار برقی مشهد گلبهار چناران
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بازدید از مسیر قطار برقی مشهد گلبهار چناران در جریان آخرین وضعیت این پروژه عمرانی قرار گرفتند.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، با توجه به بررسی بودجه های تخصیص یافته طرح تملک دارایی قطار برقی مشهد گلبهار چناران و تحقق اهداف این پروژه، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه محمد زرافشان، عضو هیات مدیره شرکت عمران گلبهار از پروژه مذکور بازدید کردند.

 

در این بازدید آقایان سلیمانی و زمانیان، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی قطار برقی مشهد گلبهار چناران قرار گرفتند و مقرر شد با پیگیری سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه مورد نیاز این مگا پروژه تامین شود.

 

عکس های مرتبط
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman