ارائه زمین ۲۵۰ متری در برخی شهرها

ارائه زمین ۲۵۰ متری در برخی شهرها
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی بافت فرسوده اصلی‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش اخبار ساختمان، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصلی‌ترین تمرکز این وزارتخانه روی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار است، گفت: در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری برای ساخت واحد مسکونی در طرح نهضت ملی داده می‌شود که متراژ آن بسته به شرایط قابل تغییر است.

بذرپاش افزود: در بخش نوسازی بافت فرسوده طرح‌های انگیزشی و بسته‌های تشویقی طراحی شده که با استقبال مردم مواجه شده و نتیجه قابل قبول داشته است.

وی با اشاره به خودمالکی‌ها و ساخت و ساز از سوی مردم هم گفت: فرایند ساخت و ساز شخصی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده، اما با راهبرد طرح‌های تشویقی گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال اقدام است، روند ساخت مسکن سرعت می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری داده می‌شود که این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است.

وی افزود: با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز افزایش یافته تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود

بذرپاش با اشاره به بخش مسکن و شهرسازی گفت: در این حوزه نیز کارهای ستادی و پشتیبانی برای اجرای وعده ۴ساله دولت، انجام شده است. مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به سرمنزل مقصود برسد.

وی در خصوص تأمین زمین و اراضی موردنیاز هم گفت: بخشی از زمین‌ها در مالکیت وزارتخانه و شهرهای جدید است؛ اما مطابق قانون جهش تولید مسکن سند بخش دیگر بایستی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

بذرپاش با تأکید بر اینکه کار حوزه مسکن در چند بخش انجام می‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام باقی مانده که درصد پیشرفت‌های مختلف دارد و تعدادی از آن‌ها تا پایان سال از طریق منابع صندوق ملی مسکن قابل انجام است.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman