26 بهمن ماه؛

قیمت انواع لوله فلزی در بازار

قیمت انواع لوله فلزی در بازار
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

قیمت انواع لوله فلزی در بازار هر روز شاهد تغییراتی است و در این گزارش قیمت روز انواع لوله های فلزی را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش اخبار ساختمان، امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و ششم دی ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:

 

قیمت انواع لوله فلزی
لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (تومان)
لوله 10 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلیوگرم 30.090
لوله 13 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلیوگرم 30.090
لوله 16 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلیوگرم 30.090
لوله 18 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلیوگرم 30.090
لوله 20 مبلی 0.7 تا 2 6 کیلیوگرم 30.090
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (تومان)
لوله 11.2 داربستی 1.9 6 کیلوگرم ----
لوله 11.2 داربستی 2 6 کیلوگرم 20.500
لوله 11.2 داربستی 2.3 6 کیلوگرم 20.100
لوله 11.2 داربستی 2.5 6 کیلوگرم 20.100
لوله 11.2 داربستی 3 6 کیلوگرم 20.100
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (تومان)
لوله 1.2 2 6 کیلوگرم 30.600
لوله 3.4 2 6 کیلوگرم 30.600
لوله 1 2 6 کیلوگرم 30.600
لوله 11.4 2 6 کیلوگرم 30.600
لوله 11.2 2 6 کیلوگرم 30.600
لوله 2 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله 1.2 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله 3.4 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله 1 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله 11.4 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله 11.2 2.5 6 کیلوگرم 30.100
لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (تومان)
لوله 1.2 گازی روکار سبک 2.65 6 کیلوگرم 25.500
لوله 3.4 گازی روکار سبک 2.65 6 کیلوگرم 25.500
لوله 1 گازی روکار سبک 3.25 6 کیلوگرم 25.500
لوله 11.4 گازی روکار سبک 3.25 6 کیلوگرم 25.500
لوله 1.2 گازی روکار سبک 3.25 6 کیلوگرم 25.500
لوله 1.2 گازی روکار سبک 3.65 6 کیلوگرم 25.500
لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (تومان)
لوله 1.2 گازی توکار API 2.8 6 کیلوگرم 26.500
لوله 3.4 گازی توکار API 2.9 6 کیلوگرم 26.500
لوله 1 گازی توکار API 3.4 6 کیلوگرم 26.500
لوله 11.4 گازی توکار API 3.6 6 کیلوگرم 26.500
لوله 11.2 گازی توکار API 3.7 6 کیلوگرم 26.500
لوله 2 گازی توکار API 3.9 6 کیلوگرم 26.500بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman