داده های اشتباه برای اخذ مالیات از خانه های خالی

داده های اشتباه برای اخذ مالیات از خانه های خالی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بخش مالیات ستانی در بودجه ۱۴۰۲ با مشکلاتی رو به رو است که باید برطرف شود.

به گزارش اخبار ساختمان، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص بودجه ۱۴۰۲ بخش مالیات گفت: مالیات خانه های خالی در سال گذشته محقق نشده است و این امر باعث شده تا این بخش مالیاتی عودت داده شود تا قیمت ها اصلاح شود.

وی در ادامه بیان کرد: دریافت مالیات از اشخاص حقوقی سخت و دشوار است و اینکه تاکنون فرارهای مالیاتی همه از سوی اشخاص حقوقی صورت گرفته است با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در روزهای گذشته گفته شد مالیات براساس تورم و رشد اقتصادی نبوده است و مالیات افراد براساس درستی نبوده است فارغ از اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نیز مالیات پیش بینی شده بوده اما محقق نیافته است و در بودجه ۱۴۰۲ نیز مالیات بیش از سال گذشته اعلام شده است و دولت باید راه و روش شناسایی و مالیات ستانی را مشخص کنند.

میرتاج الدینی در پایان گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار خانه خالی معرفی شد که نیمی از این خانه های خالی ساکن داشته است و در اصل خالی نبوده و این دیتاهای اشتباه باعث شده تا مالیات ستانی خانه های خالی با اشتباه زیادی رو به رو شود بنابراین دولت و وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که قرار است خانه های خالی چگونه مشخص شود.

مهر


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman