قیمت مسکن در دی ماه چقدر افزایش یافت؟

قیمت مسکن در دی ماه چقدر افزایش یافت؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

دی ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه بازار مسکن کل کشور ۲.۸ درصد بود که نسبت به تورم ماه قبل (۲.۸ درصد) تغییری نداشت، هرچند تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش اخبار ساختمان، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات در دی ماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ارایه شده گویای آن است که نرخ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور ۲.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود. این به معنای آن است که قیمت مسکن در یک ماه گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافته اما نرخ رشد آن در مقایسه با آذرماه به یک اندازه بوده است.

همچنین نرخ افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن که مقایسه میزان رشد در مقایسه با دی ماه سال گذشته را نشان می دهد از افزایش ۳۹.۵ درصد حکایت دارد. ماه قبل این عدد ۴۱.۷ درصد بود. بنابراین آمار گویای کاهش ۲.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن است.

تورم سالیانه مسکن که رشد قیمت خانه در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ را به تصویر می کشد هم نشان دهنده افزایش ۳۳.۷ درصد است. تورم سالیانه مسکن کشور در آذرماه ۳۲.۸ درصد بود.

آمار بخش اجاره در دی ماه ۱۴۰۱ نیز تورم ۲.۸ درصدی در مقایسه با آذرماه را نشان می دهد. رشد نقطه به نقطه قیمت اجاره ۳۹.۴ درصد و افزایش سالیانه اجاره بها نیز ۳۳.۵ درصد بوده است.

تورم ماهیانه اجاره بها در آذر امسال ۲.۸ درصد، نقطه به نقطه ۴۱.۶ درصد و سالیانه ۳۲.۶ درصد بود. بدین ترتیب رشد اجاره بهای دی ماه در شاخص ماهیانه ثابت مانده، نقطه به نقطه کاهش یافته و سالیانه دچار افزایش شده است.

بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۹ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸ و دی ۲.۸ درصد بوده است.

میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸ و دی ۲.۸ درصد اعلام شد.

همانطور که آمار روایت می کند سرعت رشد قیمت ها در بازار مسکن در هر دو بخش فروش و اجاره در ماه های آبان و آذر به ثبات نسبی رسیده است.

از طرف دیگر بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ۱۴۰۱ گویای آن است که نرخ تورم ماهیانه ۴.۳ درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۱.۳ درصد و تورم سالیانه ۴۶.۳ درصد بوده است. بدین ترتیب در یک ماه اخیر تورم مسکن ۱.۵ درصد کمتر از تورم عمومی بوده است.

ایسنا


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman