انبوه سازی، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد

انبوه سازی، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

استاندار خوزستان گفت: قیمت مسکن طی سال های اخیر در سایر کشورها یکسان بوده است و ما نیز باید مسکن را به سمتی ببریم که به عنوان پشتوانه و سرمایه برای امنیت روحی و اجتماعی خانواده ها تلقی شود.

به گزارش اخبار ساختمان، جلسه شورای مسکن استان خوزستان به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست اظهار داشت: جوانانی که در ابتدای مسیر زندگی خود هستند باید سرپناهی داشته باشند تا بتوانند کانون خانواده را استوار و محکم نگه دارند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بسیاری از آسیب های اجتماعی حاصل تضعیف کانون خانواده است، بیان داشت: در کنار مسکن رسیدگی به وضعیت اشتغال جوانان باید سرلوحه کار قرار گیرد؛ شورای مسکن باید موانع را از سر راه بردارد.

حسینی محراب با تأکید بر اینکه مدیران باید موانع را شناسایی کنند و برای حل آن پیشقدم شوند؛ عنوان داشت: محصولات با فناوری های بالا جایگزین سازه های سنگین شوند.

وی افزود: قیمت مسکن طی سال های اخیر در سایر کشورها یکسان بوده است و ما نیز باید مسکن را به سمتی ببریم که به عنوان پشتوانه و سرمایه برای امنیت روحی و اجتماعی خانواده ها تلقی شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: یکی از راه های برون رفت تعاونی ها است به این معنا که مردم کار را بر عهده بگیرند؛ بنابراین تعاونی ها باید احیاء شوند.

حسینی محراب ابراز داشت: انبوه سازی قیمت مسکن را کاهش خواهد داد؛ زمینه قابل رقابت سازی ایجاد شود تا انبوه سازان داخلی بتوانند با رده های خارجی معتبر نیز رقابت کنند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ”کانون همه شهرها و شهرک های جدید مسجد و معماری اسلامی باشد” گفت: باید در جهت سخنان مقام معظم رهبری حرکت کنیم و سبک معماری اسلامی را مدنظر قرار دهیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید به نهضت ارزان سازی دامن بزنیم، اظهار داشت: زمینه ارزان سازی مصالح ایجاد شود این نهضت باید توسط مدیران و مسئولان صورت گیرد.

حسینی محراب بیان داشت: فرمانداران باید نهضت ملی مسکن را اولویت نخست کاری خود قرار دهند و تمامی جلسات مربوطه را به طور منظم و مستمر تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه کیفیت فدای کمیت نشود؛ عنوان داشت: نیاز جامعه به مسکن باید برطرف شود؛ بنابراین از ابتدا در نقشه های مهندسی کیفیت و کمیت مدنظر قرار گیرد.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تربیت تکنسین و کارگر ماهر با کمک موسسات مهارت آموزی ابراز داشت: اگر می خواهیم در خدمات مهندسی نقش داشته باشیم باید تکنسین و کارگر ماهر تربیت کنیم.

حسینی محراب در پایان گفت: در نهضت ملی مسکن به بافت های فرسوده درون شهر نیز توجه شود.

آریا

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman