تاثیرپذیری بودجه شهرداری تهران از رکود مسکن

تاثیرپذیری بودجه شهرداری تهران از رکود مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

گزارش دخل و خرج شهرداری تهران در ۹ ماه نخست امسال حکایت از تحقق ۶۵ درصدی درآمدهای بودجه مصوب ۱۴۰۱ دارد؛ اما گذشته از میزان تحقق، بررسی محتوای این گزارش نشان دهنده تاثیرپذیری بودجه شهرداری تهران از رکود عمیق بخش مسکن است.

به گزارش اخبار ساختمان، حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران در گزارشی که روز گذشته در صحن شورای شهر تهران ارائه کرد، گفت: بودجه ۵۰‌ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی امسال شامل سه بخش است؛ «درآمدها» به مبلغ ۳۸‌ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان که ۷۶‌ درصد از میزان بودجه را تشکیل می داد؛ «منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای» به مبلغ هشت ‌هزار میلیارد تومان که معادل ۱۶‌ درصد از کل بودجه بود و «منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی به رقم سه ‌هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان که حدود هشت ‌درصد از کل درآمدها را شامل می شود.

کاشانی ادامه داد: در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ مجموع درآمد حاصل از منابع نقد و غیرنقد حدود ۳۳‌ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است که ۳۲‌ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و ۶۲۵ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد است.

خزانه دار شورای شهر در ادامه گزارش خود درباره اختصاص تخفیف تا ۴۰ درصدی عوارض ساخت و ساز تصریح کرد که منابع حاصل از این زمینه به تفکیک در گزارش قید شده است.

کاشانی گفت: در آذرماه بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تخفیف ۴۰ درصدی عوارض ساخت و ساز درآمد حاصل شده و در مجموع سه ‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخفیف به مؤدیان تعلق گرفته است. اما با وجود تاثیرپذیری تحقق بودجه از تخفیف ۴۰ درصدی اعمال شده بر هزینه های صدور پروانه در فاصله نیمه آبان تا نیمه آذر امسال، همچنان عقب ماندگی قابل توجه از اهداف درآمدی در بخش عوارض ساختمانی در مفاد این گزارش مشهود است. کل درآمد ساختمانی شهر تهران در بودجه امسال نزدیک ۲۰‌ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود در برش ۹ ماهه بالغ بر ۱۵‌ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده باشد.

اما اعداد و ارقام منتشر‌شده در گزارش خزانه دار شورای شهر تهران گویای تحقق فقط حدود شش هزار میلیارد تومان از این رقم است و نشان می دهد در سه فصل نخست امسال رکود عمیق در بازار ساخت و ساز بر بخش درآمدهای بودجه شهرداری تهران اثر منفی داشته است.

دنیای اقتصاد


نظرات کاربران
security code
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman