دهک های پایین زیر فشار هزینه های مسکن

دهک های پایین زیر فشار هزینه های مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران از تورم دی ماه نشان می دهد فشار ناشی از تورم مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین اقتصادی قرار دارد و تامین مسکن سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد. این مساله قشر بزرگی از جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی ها نشان می دهد در چند سال اخیر تورم تاثیر بیشتری نسبت به باقی شاخص ها بر بازار مسکن داشته است.

این مورد با افزایش قیمت انواع کالاها و به طور کلی انتظارات اقتصادی موجود در جامعه، بازار مسکن را در وضعیتی نابسامان قرار داده است، به گونه ای که ابعاد مختلف آن امروز تحت تاثیر هستند.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه ای به 51/3 درصد رسیده و قیمت مسکن نیز در مقایسه با دی ماه سال گذشته 39/5 درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره 39/4 درصد را ثبت کرده است.

از سویی دیگر تورم مسکن در خانوارهای شهری نیز در یک سال گذشته 39/6 درصد برآورد شده که در بازار اجاره به 39.5 درصد می رسد.

خانوارهای روستایی دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 38/3 درصد افزایش را در بازار مسکن تجربه کرده اند که در بازار اجاره به 37/8 درصد می رسد.

تورم نقطه ای در ماه گذشته 48/5 درصد بوده و طبق بررسی های پیشین از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد 1400 تا دست کم آذر 1401 بخش مسکن 55 درصد رشد کرده و بخش مهمی از سبد هزینه های خانوار را اشغال کرده است.

گزارش دیگری نیز که منتشر شده ضریب اهمیت و سهم مسکن از تورم را نشان می دهد.


سهم مسکن در تورم ماهانه


بر این اساس ضریب اهمیت مسکن که با سایر موارد مثل آب، برق و سایر سوخت ها سنجیده می شود در کل کشور 35/5 درصد برآورد شده است. در این بین ضریب اهمیت برای دهک اول از سایر دهک ها بیشتر بوده و دهک دهم در این مورد کمترین درصد را داشته است.

این آمارها نشان می دهد همچنان سنگینی بار تورم مسکن و تامین هزینه سرپناه بر دوش اقشار پایینی اقتصاد ایران است و مسکن بزرگترین بخش سبد خانوارهای کم توان اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.

همچنین سهم مسکن از تورم ماهانه 0/5 درصد اعلام شده است. در این بین دهک دهم بیشترین سهم را دارد و دهک نهم، هشتم و ششم در رتبه های بعدی قرار دارند.

به طور کلی تورم طولانی مدت در ایران باعث شده است حجم زیادی از قشری که از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط محسوب می شده اند حالا جزو دسته بندی قشر ضعیف تر محسوب شوند.

فشار تورم بر این دهک ها باعث شده مردم درصد زیادی از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند. در حالی که در کشورهای اروپایی مردم به طور میانگین 20 درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص می دهند، این آمار در ایران به 60 تا 70 درصد رسیده است.

تجارت نیوز


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman