دبیر انجمن انبوه سازان گلستان عنوان کرد:

نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان منطقی نیست

نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان منطقی نیست
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان با انتقاد از دریافت مالیات قبل از اتمام ساختمان، گفت: در روش محاسبه مالیات برای ۱۷ درصد فروش ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته که این کار منطقی نیست.

به گزارش اخبار ساختمان، حمید رضا محبی در ادامه گفت: در روش محاسبه مالیات سازمان امور مالیاتی با انبوه سازان دچار چالش شده و از ۱۷ درصد فروش ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفتند که انبوه سازان معتقدند این کار از اساس اشتباه است و هیچ منطقی این مساله را قبول نخواهد کرد.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان افزود: ساختمان یک محصول تولیدی و پروژه محور است و باید به پایان کار برسد تا بتوان هزینه ساخت، فروش محاسبه و از سود حاصل از این خرید و فروش مالیات اخذ شود.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان تصریح کرد: هیچ سازنده مسکنی عقیده به عدم پرداخت مالیات ندارد و ما معتقد هستیم که هر کس در جامعه زندگی می کند باید مالیات پرداخت کند اما روش و چگونگی پرداخت مالیات در حوزه مسکن جای بحث دارد.

وی با اشاره به اینکه قانون گذار مالیات را برای ساخت و ساز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر در نظر گرفته است، تصریح کرد: در استان گلستان ساخت و ساز در شهرهای گرگان و گنبد مشمول مالیات است و دیگر شهرها مالیات تعلق نمی گیرد.

محبی ادامه داد: این قوانین باعث برخی مشکلات شده و باید تفاوت در روش محاسبه مالیات و هزینه های ارائه شده لحاظ شود؛ باید برای مالیات مانند مسکن مهر به یک عدد ثابت در نظر گرفته شود.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان گفت: از انجایی که مالیات یک منابع درآمدی است و باید در بودجه کشور نیز دیده شود پیشنهاد ما این است که این مالیات از همه شهرها حتی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر با یک قیمت مقطوع و آن هم براساس محاسبه های که با هزینه های ساخت و فروش به آن می رسند گرفته شود.

وی تاکید کرد: این روش محاسبه و مبالغی کمرشکنی که در حال حاضر برای سازندگان در نظر گرفته شده، باعث می شود که هزینه تمام شده ساخت مسکن افزایش یافته و خرید مسکن برای مردم نیز سخت تر شود.

بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman