توسط سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی انجام خواهد شد؛

آغاز ساخت بیمارستان رازی با 450 تخت بیمارستانی

آغاز ساخت بیمارستان رازی با 450 تخت بیمارستانی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

ساخت بیمارستان رازی تهران با ۴۵۰ تخت بیمارستانی با انتخاب پیمانکار و با هزینه ۳۱۸ میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش اخبار ساختمان، به منظور افزایش سرانه بهداشت و درمان و خدمات توسعه ای بخش سلامت در دولت سیزدهم ساخت بیمارستان ۴۵۰ تختی رازی در شهر تهران توسط سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی آغاز شد. پیش تر مطالعات احداث این بیمارستان آغاز و تکمیل شد. هم اینک ساخت بیمارستان با انتخاب پیمانکار و با هزینه ۳۱۸ میلیارد تومان آغاز شده است.

بیمارستان رازی تهران دارای ساختمان های اصلی، جنبی و محوطه پیرامونی است که مساحت زیربنای کل بیش از ۴۳ هزار متر مربع و مساحت محوطه سازی بیمارستان، ۱۳ هزار متر مربع برنامه ریزی شده است.

بیمارستان رازی تهران در شش طبقه احداث خواهد شد و دارای بخش های بستری، اورژانس اعصاب و روان، کلینیک اعصاب و روان، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و فضای آموزشی است.

گفتنی است، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی ساخت ساختمان های مهم و عمومی را در دستور کار دارد که بخش از این ساختمان های مهم شامل بیمارستان ها و مراکز درمانی می شود.

تاکنون سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی توانسته است ۲۲۵ بیمارستان با مجموع ۲۶ هزار تخت بیمارستانی را تکمیل کرده و به بهره بردار آنها؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل دهد.

نقش سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی در ایام کرونا و تحویل آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقشی مهم و تأثیرگذار بود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman