هشدار برای صاحبان خانه های خالی

هشدار برای صاحبان خانه های خالی
Facebook Twitter LinkedIn

۲۰:۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است.

به گزارش اخبار ساختمان، شاهین مستوفی با بیان اینکه مالیات خانه های خالی براساس متراژ واحدها محاسبه می شود، اظهار داشت: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد و طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می شود. اگر این خانه خالی باشد و به اجاره واگذار نشده باشد، ۶ برابر میزان مالیات خانه اجاره شده، محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مالکان خانه های خالی، پس از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. اگر ایشان به آن برگ اعتراض کنند، در هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مستوفی تصریح کرد: پس از طی این فرایند با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه های خالی ممنوع المعامله می شوند و اجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای نسبت به انتقال این موضوع اقدام کند قبل از اینکه مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را بگیرد، متضامنا در پرداخت مالیات مسوول خواهد بود.

بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman