دستورالعمل اجرایی تأمین مسکن نیروهای مسلح امضا شد

دستورالعمل اجرایی تأمین مسکن نیروهای مسلح امضا شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

دستور العمل اجرایی تأمین مسکن نیروهای مسلح بر اساس تفاهم پیشین ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح امضا شد.

به گزارش اخبار ساختمان، امروز ۲۶ اسفند در پانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست رییس‌جمهور، دستور العمل اجرایی تأمین مسکن نیروهای مسلح بر اساس تفاهم پیشین ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح امضا شد.

بر اساس ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون را در طرح (پروژه)های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم کند.

در تبصره یک این ماده تاکید شده است که نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می شود که امروز این دستورالعمل تهیه و به امضای وزرای دو وزارتخانه رسید.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن نیروهای مسلح می توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط، برای اجرای این ماده استفاده کنند. در حال حاضر ۲۳۰ هزار مسکن نیروهای مسلح در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman