در قالب تفاهم نامه انجام شد؛

همکاری شرکت بازآفرینی، شهرداری تهران و وزارت نفت برای محرومیت زدایی در پایتخت

همکاری شرکت بازآفرینی، شهرداری تهران و وزارت نفت برای محرومیت زدایی در پایتخت
Facebook Twitter LinkedIn

۱۶:۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان نوسازی شهرداری تهران با هدف افزایش همکاری های مشترک و با هدف جذب اعتبارات سفرهای استانی رییس‌جمهور شهید و به منظور محرومیت زدایی در محدوده های هدف بازآفرینی شهر تهران از محل مسئولیت پذیری اجتماعی وزارت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اخبار ساختمان، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان نوسازی شهرداری تهران در راستای افزایش همکاری های مشترک و با هدف جذب اعتبارات سفرهای استانی رییس جمهور شهید و به منظور محرومیت زدایی در محدوده های هدف بازآفرینی شهر تهران از محل مسئولیت پذیری اجتماعی وزارت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع این تفاهم نامه که بین وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری تهران با نمایندگی سازمان نوسازی شهر تهران منعقد شد، همکاری مشترک با هدف جذب اعتبارات سفر استانی در راستای محرومیت زدایی در محدوده های هدف بازآفرینی شهر تهران جهت انجام اقدامات نوسازی و تامین خدمات روبنایی شهری از محل مسئولیت پذیری اجتماعی وزارت نفت عنوان شده است.

همچنین هدف از این تفاهم نامه که به امضای محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران رسید، همکاری در زمینه اجرای طرح های بازآفرینی شهری با اولویت تامین خدمات و بهسازی و نوسازی زیرساخت ها و نیز تامین اعتبارات دولتی برای طرح های محرومیت زدایی است.

گفتنی است، معرفی طرح اجرایی متناسب با شرایط مصوبات به شرکت بازآفرینی شهری ایران و ارایه کلیه مستندات مربوطه اعم از قرارداد و صورت وضعیت پیمانکار پروژه از جمله تعهدات سازمان نوسازی در این تفاهم نامه به شمار می رود.

همچنین مقرر شده است به منظور پیگیری اجرای مفاد این تفاهم نامه کمیته ای متشکل از نماینده شرکت بازآفرینی و نماینده سازمان نوسازی تشکیل شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman