آغاز عملیات اجرایی بیش از 820 هزار مسکن توسط بنیاد مسکن

آغاز عملیات اجرایی بیش از 820 هزار مسکن توسط بنیاد مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

معاون امور مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیات اجرایی ۸۲۰ هزار و ۷۲۶ واحد در شهر و روستا از ابتدای قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، حمیدرضا سهرابی، معاون امور مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در نشست خبری عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در حوزه مسکن، گفت: از ابتدای قانون جهش تولید مسکن، عملکرد بنیاد مسکن در شهر و روستا حاکی از آن است که در مجموع عملیات اجرایی ۸۲۰ هزار و ۷۲۶ واحد آغاز شده است که از این تعداد ۳۲۷ هزار و ۸۲۵ واحد اتمام یافته و در حال حاضر ۴۹۲ هزار و ۹۰۱ واحد در دست اجراست.

وی در خصوص ساخت پروژه های مسکن روستایی گفت: در بخش مسکن روستایی ۵۹۰ هزار واحد پروانه اخذ شده و ۵۶۰ هزار و ۴۹۸ واحد آغاز شده است.

سهرابی همچنین درباره بخش مسکن شهری نیز توضیح داد: در بخش مسکن شهری مجموعاً ۲۶۰ هزار و ۲۲۸ واحد شروع شده است.

معاون امور مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: ۲۱۲ هزار واحد در نهضت ملی مسکن در بخش شهری به متقاضیان تخصیص داده شده (بر اساس سامانه تم) و در حال حاضر ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد هم مسکن اقشار کم درآمد شهری داریم که مجموعاً مسکن شهری به ۲۲۷ هزار و ۸۰۰ واحد خواهد رسید.

وی افزود: شرکت های زیر مجموعه بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ نیز تعداد ۳۱ هزار و ۲۰۵ واحد و با همکاری خیرین نیز هفت هزار و ۸۸ واحد آغاز کرده اند.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman