شرکت کاشی و سرامیک الوند مناقصه برگزار می کند

شرکت کاشی و سرامیک الوند مناقصه برگزار می کند
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

شرکت کاشی و سرامیک الوند (کلوند) در نظر دارد برای خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه پولیش جهت تولید کاشی نیمه اسلب از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

به گزارش اخبار ساختمان، شرکت کاشی و سرامیک الوند (کلوند) با افشای اطلاعات گروه ب در کدال اعلام کرد.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در نظر دارد ساخت ابنیه، مخازن ذخیره، سیستم فلوکلانت و سیستم فیلتر پرس جهت تصفیه آب خروجی خطوط پولیش را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

شرکت کاشی و سرامیک الوند

شهر بورس


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman