23 اسفندماه؛

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 28 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وطیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

قیمت خاموت
نوع خاموت و سایز قیمت (تومان)
خاموت 8 28.500
خاموت 10 26.500
خاموت مهندسی 8 28.700
خاموت مهندسی 10 26.700
خاموت سنجاقی 8 28.800
خاموت سنجاقی 10 26.800

 

برچسب ها:

قیمت خاموت 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman