20 فروردین ماه؛

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 19 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وطیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

قیمت خاموت
نوع خاموت و سایز قیمت (تومان)
خاموت 8 19.500
خاموت 10 19.000
خاموت مهندسی 8 19.600
خاموت مهندسی 10 19.100
خاموت سنجاقی 8 19.650
خاموت سنجاقی 10 19.150

 

برچسب ها:

قیمت خاموت 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman