قیمت سیمان در بازار چقدر است؟

قیمت سیمان در بازار چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

قیمت سیمان تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تغییراتی می شود، در این گزارش جدیدترین قیمت سیمان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی قیمت سیمان را در این گزارش گردآوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چرا که براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت سیمان در بازار به شرح جدول زیر است:

قیمت سیمان
نام محصول قیمت (تومان)
سیمان تیپ 2 تهران 54.000
سیمان تیپ 2 آبیک 57.000
سیمان تیپ 2 نکا 47.900
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 42.900
سیمان تیپ 1 نکا 44.000
سیمان تیپ 2 سبزوار 35.000
سیمان تیپ 5 تهران 52.200
سیمان تیپ 2 فله تهران هر تن 1.050.000
سیمان پوزولان ساوه 35.900
سیمان تیپ 2 فله جاجرود هر تن 1.050.000
سیمان تیپ 2 فله شاهرود هر تن 819.000
سیمان تیپ 2 فله فیروزکوه هر تن 750.000
سیمان تیپ 2 فله فراز هر تن 720.000
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان -----
سیمان تیپ 2 خمسه -----
سیمان تیپ 2 خوزستان -----
سیمان تیپ 2 دورود -----
سیمان تیپ 2 زابل -----
سیمان تیپ 2 زاوه تربت -----
سیمان تیپ 2 زنجان -----
سیمان تیپ 2 جاجرود 42.900
سیمان تیپ 2 شاهرود 38.500

 

برچسب ها:

قیمت سیمان 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman