قیمت سیمان در بازار چقدر است؟

قیمت سیمان در بازار چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

جدیدترین قیمت سیمان تیپ ۲ تولیدی کارخانجات کشور اعلام شد.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی قیمت سیمان را در این گزارش گردآوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چرا که براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت سیمان در بازار به شرح جدول زیر است:

قیمت سیمان
نام محصول قیمت (تومان)
سیمان تهران تیپ 2 45.700
سیمان آبیک تیپ 2 43.000
سیمان شهرکرد تیپ 2 41.200
سیمان غرب تیپ 2 45.000
سیمان فارس نو تیپ 2 43.000
سیمان هگمتان تیپ 2 43.800
سیمان شرق تیپ 2 45.000
سیمان ساوه تیپ 2 44.000
سیمان استهبان تیپ 2 43.000
سیمان اصفهان تیپ 2 45.000
سیمان بجنورد تیپ 2 44.000
سیمان توسعه ماهان کرمان تیپ 2 44.000
سیمان خمسه تیپ 2 44.600
سیمان خوزستان تیپ 2 44.000
سیمان دورود تیپ 2 43.000
سیمان زابل تیپ 2 43.200
سیمان زاوه تربت تیپ 2 43.000
سیمان زنجان 43.200

 

برچسب ها:

قیمت سیمان 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman