استاندار کردستان خبر داد:

ساخت 900 مسکن برای خانه اوالی ها

ساخت 900 مسکن برای خانه اوالی ها

13:43 | 1398/06/27

استاندار کردستان از ساخت ۹۰۰ واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن بە همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در سنندج خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، بهمن مرادنیا در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، اظهار داشت: براساس توافق انجام شده بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن ارزان قیمت برای افراد فاقد مسکن، ۹۰۰ واحد مسکونی در سنندج ساختە خواهدشد.

وی با بیان اینکە براساس همین توافق قرار شدە یک هزار واحد دیگر در شهرستان‌های استان احداث شود، افزود: زمین این واحدهای مسکونی توسط ستاد اجرایی تامین می‌شود.

استاندار کردستان یادآور شد: بە ازای هر واحد مسکونی تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات بانکی با باز پرداخت ۱۰ سالە اختصاص پیدا می‌کند.

وی این اقدام را هدیە رهبر معظم انقلاب بە مردم استان دانست و گفت: طبق زمانبندی انجام شدە ۹۰۰ واحد توافق شدە در سنندج باید کمتر از ۲ سال بە اتمام برسد.

ایرنا

برچسب ها:

مسکن ،ساخت ،تسهیلات 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman