رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مطرح کرد:

زمین لغزش تهدیدی جدی برای شیراز

زمین لغزش تهدیدی جدی برای شیراز
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز هشدار داد که زمین لغزش خطری جدی است که بخشی از ساخت و سازها در ارتفاعات شیراز را تهدید می‌کند.
به گزارش اخبار ساختمان، نوذر امامی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر شیراز و احاطه شدن این شهر بین کوه‌های مختلف، توسعه طولی و گسترش ساخت و ساز در ارتفاعات و دامنه کوه‌ها بدون رعایت ضوابط و اصول فنی شهرسازی و مسائل زیست محیطی، تاکید کرد که این موضوع خطراتی را متوجه شیراز کرده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز، خطر زمین لغزش را یکی از تبعات احتمالی رعایت نکردن اصول شهرسازی در شیراز دانست و گفت: در صورتی که اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم برای مدیریت به موقع خطر لغزش زمین انجام نشود، ادامه‌ی ساخت و سازها در ارتفاعات می‌تواند خسارت‌های جانی، مالی و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

امامی با اشاره به بررسی این موضوع در یکصد و دومین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز، گفت: در خصوص ایمن‌سازی کلان‌شهر شیراز در برابر مخاطرات احتمالی نظیر زمین‌لغزش، جمعی از اعضای شورا طرحی را ارائه دادند و کمیسیون شهرسازی و معماری نیز با بررسی این موضوع مهم تصمیماتی اتخاذ کرده است.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز این است که شهرداری ظرف مدت حداکثر یک سال، با اخذ مشاور ذی‌صلاح بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری، نسبت به انجام مطالعات شناسایی و ریزپهنه‌بندی زمین‌لغزش در ارتفاعات شیراز اقدام و هرسه ماه نیز گزارش پیشرفت کار را به شورای شهر ارائه کند.

امامی تأکید کرد: در این مطالعات باید محدوده‌های مجاز و غیرمجاز ارتفاعات شیراز برای ساخت و ساز شناسایی و تعیین شود؛ ضمن اینکه ضوابط و معیارهای شهرسازی، طراحی سازه، گودبرداری و پایدارسازی شیب در محدوده¬های مجاز هم تعیین شود.

وی اضافه کرد: همچنین ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، شهرداری دستورالعمل نحوه ساخت و ساز در ارتفاعات را تهیه کند تا بر اساس آن الزامات معماری و سازه‌ای ویژه ارتفاعات مورد مخاطره، مطالعات موضعی موردنیاز از جمله مطالعات ژئوتکنیکی و نیز اجرای طرح‌های پایدارسازی قبل از شروع عملیات ساختمانی، مشخص شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر از شهرداری شیراز خواست که تا زمان تعیین تکلیف مطالعات و تهیه طرح تفصیلی ویژه، تا حد امکان از صدور پروانه ساختمانی در ارتفاعات مورد مخاطره جلوگیری کند و اضافه کرد: تا زمان تصویب مطالعات مورد نظر؛ در صورت الزام قانونی شهرداری به صدور مجوز ساختمانی در این محدوده‌ها، این دستورالعمل موقت می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

امامی اضافه کرد: پس از تصویب مطالعات، باید از صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده غیرمجاز جلوگیری شود و در صورت نیاز به تهیه طرح تفصیلی ویژه در محدوده‌های مجاز، شهرداری شیراز اقدامات لازم برای تهیه طرح تفصیلی ویژه در محدوده‌های موردنظر انجام دهد.

بر مبنای پیشنهاد اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شیراز، پس از انجام مطالعات و تأیید آن در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، این مطالعات به تأیید استانداری فارس و مدیریت بحران هم رسانده می‌شود تا با محوریت استانداری اقدامات متناسب در خصوص بهره‌برداری از این مطالعات در چهارچوب وظایف قانونی ارگان‌های مختلف انجام شود.

حاکیست که طی یک دهه گذشته، حجم ساخت و ساز در محدوده ارتفاعات شمالغرب و شمال شیراز به شکل گسترده‌ای افزایش یافته و تقریبا تمام باغ‌های دیم واقع در این محدوده و دیگر اراضی مرتعی موجود، به آپارتمان‌های متعدد تبدیل شده است.

شهرداری شیراز تاکید دارد که ساخت و ساز در این عرصه‌ها خصوصا عرصه‌های باغی قانونی بوده و باغ‌های واقع در این محدوده (شمالغرب شیراز و دامنه کوه دراک) جزو گروه ۵ باغ‌ها دسته بندی شده است و درآمد حاصل از صدور پروانه برای این ساخت و سازها، به حفظ باغ‌های گروه یک اختصاص یافته.

پیش از این نیز شاهد موردی از ریزش کوه در ناحیه شمالی شهر شیراز و در محدوده‌ای که ساخت و سازها در دامنه کوه و در بلوار جمهوری اسلامی انجام شده بودیم.

ایسنا
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman