جزئیات طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید

جزئیات طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

معاون وزیر راه با اعلام اینکه احداث ۶۰۸ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در دولت سیزدهم در برنامه شرکت عمران شهر‌های جدید قرار دارد، از مکان یابی ۲۵۰ هزار واحد و آغاز عملیات اجرایی آن خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا جعفری با اشاره به اینکه تعهد شرکت عمران شهر‌های جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم ۶۰۸ هزار واحد مسکونی است، گفت: برای احداث ۶۰۸ هزار واحد مسکن طرح نهضت ملی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین موردنیاز است که در حال رایزنی برای تامین آن‌ها و آماده سازی هستیم.

 

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: تاکنون اراضی بیش از ۲۵۰ هزار واحد پیش‌بینی و مکان‌یابی شده است. سایر برنامه‌ها در حوزه مکان‌یابی و شناسایی اراضی بیشتر برای انجام تعهد شرکت عمران شهر‌های جدید در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد. همچنین کار مطالعاتی و کارشناسی الحاق اراضی جدید به بافت‌های شهری نیز در برنامه قرار دارد.

 

جعفری توضیح داد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای شهروندان، موضوع ایجاد شهرک‌های جدید و آماده‌سازی آن‌ها نیز در برنامه قرار دارد. بدین‌منظور در شرکت عمران شهر‌های جدید در تلاش هستیم تا ظرفیت جدیدی با ایجاد شهرک‌های مسکونی برای تولید مسکن در کشور ایجاد شود. در ایجاد شهرک‌های جدید تامین سرانه‌های خدماتی موردنیاز برای زندگی شهری نیز موردتاکید قرار دارد.

 

اجرای ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید در مرحله انتخاب پیمانکار

 

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اجرایی و عملیاتی شده است؟ توضیح داد: شرکت عمران شهر‌های جدید آمادگی دارد تا پایان سال جاری۲۵۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را وارد فاز اجرا کند که برای این تعداد واحد مسکونی در مرحله انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکار هستیم.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در صدد هستیم تا ۲۵۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال وارد فاز اجرا شود.

 

جعفری ادامه داد: برای مابقی تعهدات که حدود ۴۰۰ هزار واحد است، انجام مطالعات و اخذ مصوبات برای الحاق و تغییر کاربری و تعریف شهرک‌های جدید تا پایان سال کارسازی خواهد شد و برای اجرای پروژه از سال جدید اقدام می‌شود.

 

شبکه خبر


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman