سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

طی حکمی از سوی شهریار افندی زاده سرپرست وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی به عنوان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.
به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به تعهد تخصص و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست های دولت مردمی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه آن سازمان در خصوص "ماموریت های محوله"، "نهضت ملی مسکن" و "نهضت حمل و نقل" اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است پیش از این علیرضا فخاری مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن بود که با حکم هیات وزیران به عنوان استاندار تهران انتخاب شد.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman